Prípravný minikurz na prijímacie pohovory do GMK

Gymnázium Martina Kukučína poskytuje pre uchádzačov o štúdium 8-ročmého a 4-ročného gymnázia bezplatný prípravný minikurz na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Termíny stretnutí :

Kontakt:V prípade záujmu ponúkame konzultácie rodičov záujemcov s vedením a učiteľmi školy v individuálne dohodnutých termínoch.

Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, 050 01 Revúca

č. tel. 058/4431481, 0905 390750

email.: gmk@gmk-ra.edu.sk