Prípravný minikurz na prijímacie pohovory do GMK

Gymnázium Martina Kukučína poskytuje pre uchádzačov o štúdium 4-ročného gymnázia bezplatný ONLINE prípravný minikurz na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Termíny stretnutí :

9.3. 2021                                  17.3.2021                           25.3.2021

V tých dňoch sa budete môcť pripojiť na MATEMATIKU od 14.30 – 15.30 a SLOVENSKÝ JAZYK od 15.40 – 16.40

Aby sme Vám vedeli poslať online  link na pripojenie – prosíme o povinné vyplnenie nasledovného formuláru: PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVNÝ MINIKURZ NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Ďakujeme.

Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, 050 01 Revúca

č. tel. 058/4431 481,   0905 390  750

email.: gmk@gmk-ra.edu.sk