Pedagogický zbor

Pedagogický zbor

 

Meno a priezvisko Aprobácia Skratka Pozícia e-mail Konzult.hodiny
Mgr. Igor Baran M-F-Inf Br barani@gmk-ra.sk Št:14.00-15.00
Mgr. Milada Rusnáková Tv-On-Etv Ru ZRŠ rusnakovam@gmk-ra.sk Po:14.00-15.00
           
Mgr.Zuzana Baranová M-Ch Ba TU: Príma baranovaz@gmk-ra.sk St 14.00-14.45
           
RNDr. Milota Dendisová M-Dg De VP. dendisovam@gmk-ra.sk St: 10.30-14.30
Mgr. Ján Fatľa Tv Fa TU:2A fatlaj@gmk-ra.sk Št:14.00-14.30
Mgr. Eva Gálová Sj-Nj TU:Sekunda galovae@gmk-ra.sk Ut: 13.15-14.00
Mgr. Katarína Garlatyová Sj-Hv Gr TU:Kvinta garlatyovak@gmk-ra.sk Ut: 13.15-14.00
Mgr. Anna Hricovínyová Sj-Hv-Nj Hr TU: IV.A hricovinyovaa@gmk-ra.sk St:13.00-14.00
Mgr. Katarína Hviščová D-Rj-Aj TU:Septima hviscovak@gmk-ra.sk Po: 14.15-15.00
Mgr. Rasťo Chalupka Tv-Inf Cha TU:Tercia chalupkar@gmk-ra.sk Št: 14.15-15:00
PaedDr. Jana Kánová Sj-On-Etv TU:Kvarta kanovaj@gmk-ra.sk Ut: 13.15-14.00
RNDr. Peter Kulik Bi Ku U kulikp@gmk-ra.sk Ut:14.00-14.45
Mgr. Janka Kvetková M-G Kj TU: III.A kvetkovaj@gmk-ra.sk Ut:13.15-14.00
RNDr. Tatiana Pavlíková Bi-Ch Pl TU:1.A pavlikovat@gmk-ra.sk St:13.15-14.00
Mgr. Rut Pelikánová Sj-Nj-Aj pelikanovar@gmk-ra.sk Ut:14.00-14.45
           
 Mgr. Martin Varchol F-G  Vr  U  varcholm@gmk-ra.sk  Ut 14:15-15:00
Externí pracovníci          
           
Ing. Mgr. Danica Hudecová  NAV        
Mgr. Bodnár Pavel  NAV        
           
           
Vysvetlivky:          
RŠ – riaditeľ školy          
ZRŠ – zástupca/zástupkyňa riaditeľa školy          
VP – výchovný poradca          
U – učiteľ/učiteľka          
TU – triedny učiteľ/triedna učiteľka