Pedagogický zbor

Pedagogický zbor

 

Meno a priezvisko Aprobácia Skratka Pozícia e-mail
Mgr. Igor Baran M-F-Inf Br barani@gmk-ra.sk
Mgr. Milada Rusnáková Tv-On-Etv Ru ZRŠ rusnakovam@gmk-ra.sk
 Mgr. Ďurďáková Ivana  Nj  Du    durdakovai@gmk-ra.sk  
Mgr.Zuzana Baranová M-Ch Ba TU: sekunda baranovaz@gmk-ra.sk
 PhDr. Brdárska Alena  D  Bd    brdarskaa@gmk-ra.sk  
RNDr. Milota Dendisová M-Dg De VP. dendisovam@gmk-ra.sk
Mgr. Ján Fatľa Tv Fa TU:III.A fatlaj@gmk-ra.sk
Mgr. Eva Gálová Sj-Nj TU:tercia galovae@gmk-ra.sk
Mgr. Katarína Garlatyová Sj-Hv Gr TU:II.A garlatyovak@gmk-ra.sk
Mgr. Anna Hricovínyová Sj-Hv-Nj Hr TU: príma hricovinyovaa@gmk-ra.sk
Mgr. Katarína Hviščová D-Rj-Aj TU:oktáva hviscovak@gmk-ra.sk
Mgr. Rasťo Chalupka Tv-Inf Cha TU:kvarta chalupkar@gmk-ra.sk
PaedDr. Jana Kánová Sj-On-Etv TU:kvinta kanovaj@gmk-ra.sk
 Mgr. Michaela Jasenková  Bi-M  Ja    jasenkovam@gmk-ra.sk
Mgr. Janka Kvetková M-G Kj TU: IV.A kvetkovaj@gmk-ra.sk
RNDr. Tatiana Pavlíková Bi-Ch Pl TU:I.A pavlikovat@gmk-ra.sk
Mgr. Rut Pelikánová Sj-Nj-Aj pelikanovar@gmk-ra.sk
 Mgr. Martin Varchol  F-G  Vr  U  varcholm@gmk-ra.sk  
         
Externí pracovníci          
           
Ing. Mgr. Danica Hudecová  NAV        
Mgr. Martin Trojan  NAV        
           
           
Vysvetlivky:          
RŠ – riaditeľ školy          
ZRŠ – zástupca/zástupkyňa riaditeľa školy          
VP – výchovný poradca          
U – učiteľ/učiteľka          
TU – triedny učiteľ/triedna učiteľka