OZNAM

Na základe odporúčania BBSK k otváraniu škôl riaditeľ školy (pedagogická rada) rozhodol/la o otvorení školy v dňoch 29. – 30. júna 2020. Nástup do školy je dobrovoľný, preto nie je možné zabezpečiť stravu....

Štúdium na GMK

Ing. Július Buchta –  primátor mesta Revúca  –      Facebook Informácie o podaní prihlášky tu

OZNAM PRE MATURANTOV

Na základe Rozhodnutia MŠ o termínoch a organizácii internej časti MS v čase mimoriadnej situácie zo dňa 23.04.2020, podľa bodu 4.3. riaditeľ strednej školy určí do 7.5.2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých...

OZNAM  PRE  ŽIAKOV  A  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 a 20.4.2020,...

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA KATEGÓRIA Z

Výsledky školského kola geografickej olympiády kategórie Z, ktoré sa konalo 5. februára 2020. Z našej školy sa zapojilo 26 žiakov. Poradie je v rámci Banskobystrického kraja. Žiaci, ktorí získali 27 bodov a viac,...