Termíny

Termíny konania externej časti a pís. formy internej časti maturitných skúšok šk.rok 2017/2018

 

Externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  … 13.3.2018 (utorok)

Externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka …. 14.3.2018 (streda)

Externá časť z matematiky ………………………………………. 15.3.2018 (štvrtok)

Ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 21.5. do 08.6.2018.