Termíny

Termíny konania externej časti a pís. formy internej časti maturitných skúšok šk.rok 2018/2019

 

Maturitné skúšky:

 

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  ……. 12.3.2019 (utorok)

externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka ……… 13.3.2019 (streda)

externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 14.3.2019 (štvrtok)

ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 20.5. do 07.6.2019