Maturitné skúšky

Maturitne predmety, rozpis     Termíny

 

Termíny konania externej časti a pís. formy internej časti maturitných skúšok šk.rok 2016/2017

 

Maturitné skúšky:

 

Externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry ……. 14.3.2017 (utorok)

Externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka ……… 15.3.2017 (streda)

Externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 16.3.2017 (štvrtok)

Ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 22.5. do 09.6.2017