Maturitné skúšky

Maturitne predmety, rozpis     Termíny

 

Termíny konania externej časti a pís. formy internej časti maturitných skúšok šk.rok 2017/2018

 

Maturitné skúšky:

 

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  ……. 13.3.2018 (utorok)

externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka ……… 14.3.2018 (streda)

externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 15.3.2018 (štvrtok)

ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 21.5. do 08.6.2018