Krúžky

Školský rok  2018/2019
  Krúžok Kedy – deň Čas-hodina
1. anglického jazyka streda, piatok 13.15 – 14.45
2. basketbalu utorok, streda 6.30 – 7.30
3. bedmintonu pondelok 14.00/15.30 – 17.00
4. florbalu utorok 14.00 – 15.30
5. florbalu piatok 6.30 – 7.30
6. futbalu streda, štvrtok 14.00 – 15.30
7. fyziky utorok 13.15 – 15.15
8. geografie streda 13.15 – 14.45
9. literárnej tvorby štvrtok 13.15 – 14.45
10. matematický streda 13.15 – 14.45
11. matematický utorok 13.30 – 15.30
12. matematický utorok 13.15 – 14.45
13. nemeckého jazyka streda, štvrtok 12.25 – 13.10
14. práca v knižnici štvrtok 13.15 – 14.45
15. regionálnej histórie pondelok 13.15 – 14.45