Category: GMK

Školské kolo: súťaž PIŠQWORKY

Po dnešnom školskom kole z 52 prihlásených  žiakov postupujú do oblastného kola v súťaži PIŠQWORKY títo 20 žiaci :     Baláž – P Adamová – S Bendo – S Lakatoš –...

Matematická výstava

AHA! Krásna matematika-interaktívna výstava v Prešove a naši mladší gymnazisti, ktorí bádali a skúmali a pritom sa veľa naučili  

Darovanie krvi

Študenti GMK – Sofia Pompurová, Zuzana Ištóková, Vladimír Bugár, Michal Hudák, Natália Ilašenková, Anna Fujdiarová znovu dokázali, že nie sú len dobrí žiaci, ale aj ľudia s dobrým srdcom, keď...

1. miesto vybojoval Dominik Hutka

Na 59. ročníku Horehronských hier študentov Banskobystrického kraja po minuloročnom 3. mieste sa náš žiak septimy Dominik Hutka v silnej konkurencii útvarov talentovanej mládeže umiestnil na 1. mieste v behu...

Kvízmajster

Kvízmajster – 4.ročník – 21 súťažných družstiev, sexta a septima z GMK medzi nimi. Hurá – postúpili sme!                 

Európsky deň jazykov

Hovoríte po slovensky? Do you speak English? Sprechen sie Deutch? Parlez vous francais? Вы говорите по русски?…. Vraj koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom… V dnešnej dobe to platí na...