Category: GMK

OZNAM

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5  poskytne riaditeľ školy v dňoch 27.5. a 28.5.2019  voľno študentom gymnázia z dôvodu ústnej časti maturitnej skúšky.  

Exkurzia do Banskej Bystrice

Ľudové nástroje , ktoré vytvorili naši predkovia, mali žiaci prímy, sekundy a tercie  možnosť spoznať, dokonca si na niektorých aj zahrať, v pondelok  6. mája, v priestoroch  Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.  Okrem...

Simulované eurovoľby

V pondelok 6. mája 2019 sa na našej škole uskutočnili Simulované Študentské voľby do Európskeho parlamentu. Voľby pripravovala a realizovala žiacka školská rada, volebnej komisii predsedal David Frandel. Cieľom Študentských volieb nebolo...

Korene a hodnoty

K Aj my – učitelia a žiaci GMK sme sa zúčastnili vernisáže a tvorivých dielní pod názvom „Korene a hodnoty.“ Podujatie zrealizované Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici sa uskutočnilo v priestoroch podkrovia Prvého slovenského...

Literatúra trochu inak

Na hodinách slovenčiny sa učíme a rozprávame o rôznych autoroch a ich dielach. No jedno je teória a druhé je prax. A tak sme sa 25.4.2019 vybrali na exkurziu. Najprv nás čakala v Literárnom a hudobnom múzeu...