Category: GMK

Štúdium na GMK

Ing. Július Buchta –  primátor mesta Revúca  –      Facebook Informácie o podaní prihlášky tu

OZNAM PRE MATURANTOV

Na základe Rozhodnutia MŠ o termínoch a organizácii internej časti MS v čase mimoriadnej situácie zo dňa 23.04.2020, podľa bodu 4.3. riaditeľ strednej školy určí do 7.5.2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých...

OZNAM  PRE  ŽIAKOV  A  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 a 20.4.2020,...

OZNAM

Od pondelka 16. marca 2020 budú na území Slovenska  zatvorené všetky školy minimálne do piatka 27. marca 2020. Termín písomných maturitných skúšok bude presunutý. Mgr. Igor Baran riaditeľ školy Usmernenie ministerky...