Author: admin

Spestrenie výučby anglického jazyka

Vo vyšších ročníkoch 8-ročného a 4-ročného štúdia gymnázia sme posilnili výuku anglického jazyka navýšením hodinovej dotácie na 5 hodín týždenne. Novinkou je, že hodiny sú rozdelené medzi dve vyučujúce. Tri hodiny...

Tvorivé pondelky

Máte radi pondelky? Žiaci Sekundy áno! V školskom roku 2020/2021 sa najmladší žiaci 8 ročného gymnázia  tešia po víkende do školy a nemajú obavy zo skúšania, či písomiek. Ráno sa pre...

Vážený pedagogický zbor a milí študenti,

  dovoľte mi, aby som Vás na začiatku školského roka privítal a pozdravil.                 Zvlášť by som chcel privítať žiakov 1. ročníka, ktorí sú tu noví medzi nami. Ďalej chcem privítať...

Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení študenti a rodičia! Blíži sa začiatok školského roka, ktorý bude trochu netradičný, vzhľadom na udalosti. Začíname 2.9.2020. sekunda – kvinta + I.A:   8.30 hod. sexta – oktáva + II.A...