Author: admin

Oznam

Vážení rodičia, milí študenti, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020, Vám oznamujeme, že Vianočné prázdniny  sa v školskom roku 2020/2021...

Rétorika v sekunde

Aj takto prebieha vyučovanie predmetu Rétorika v sekunde  na GMK. Pri učive Opis pracovného postupu sme „zväčšovali“ pohľadnice.  

Na zdraví záleží

Na zdraví záleží. Aj žiaci našej školy pomáhajú v boji proti „korone“. Zuzka z oktávy GMK.

Triedy bez žiakov…

  Aj keď triedy zostali bez žiakov, naďalej učíme. Niektorí z kabinetov, iní z tried. Učí sa v odborných učebniach, ba dokonca aj v riaditeľni. Vďaka ústretovosti učiteľov i žiakov...

Vážení rodičia,

  na základe dostupných informácií Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci Sekundy, Tercie a Kvarty na dištančnú formu vzdelávania cez EduPage (t.j. od pondelka nechodia fyzicky do školy). Predbežne...