Author: admin

Vážený pedagogický zbor a milí študenti,

  dovoľte mi, aby som Vás na začiatku školského roka privítal a pozdravil.                 Zvlášť by som chcel privítať žiakov 1. ročníka, ktorí sú tu noví medzi nami. Ďalej chcem privítať...

Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení študenti a rodičia! Blíži sa začiatok školského roka, ktorý bude trochu netradičný, vzhľadom na udalosti. Začíname 2.9.2020. sekunda – kvinta + I.A:   8.30 hod. sexta – oktáva + II.A...

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Naša škola bola v tomto školskom roku zaradená do projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastnilo len 12 škôl z celej SR.Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa...

OZNAM

Na základe odporúčania BBSK k otváraniu škôl riaditeľ školy (pedagogická rada) rozhodol/la o otvorení školy v dňoch 29. – 30. júna 2020. Nástup do školy je dobrovoľný, preto nie je možné zabezpečiť stravu....