Author: admin

Z prímanov podnikatelia

Najmladší študenti Gymnázia Martina Kukučína sa počas niekoľkých týždňov zoznamovali s praktickým svetom ekonomiky a obchodu. Klaudia Kováčová vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko sa hneď po prvom stretnutí s prímanmi stala ich súčasťou....

Exkurzia do SLOVMAGu

Dňa 19. 4. 2017 sa triedy Septima a II.A vybrali v sprievode p. profesorky Baranovej a Dendisovej na exkurziu do neďalekého závodu SLOVMAG v Lubeníku. Aj keď ho máme z Revúcej naozaj len  naskok, nikto...

Noc v knižnici

apríla 2017 sa na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej otvorili brány Rokfortu. Žiacka školská rada už druhýkrát usporiadala akciu s názvom Noc v knižnici. Tento rok s tematikou slávneho knižného hrdinu, Harryho Pottera. Žiaci...

Prečo študovať na GMK

Stabilná škola, ktorej brány opúšťajú slobodní ľudia, jazykovo zdatní, využívajúci informačno-komunikačné technológie v bežnom živote, pripravení absolvovať vysokoškolské štúdium. Škola, ktorej korene siahajú do roku 1862, kedy bolo v Revúcej založené Prvé...

Srdečne blahoželáme

Srdečne blahoželáme Adamovi Kochjarovi k 1. miestu v súťaži Hviezdoslavov Kubín (2. kategória prednes prózy)  

Mladí gymnazisti vo floorballe na druhom mieste

  21.3.2017 sa v mestskej športovej hale v Detve konalo krajské kolo základných škôl a 8 ročných gymnázií vo floorballe, na ktorom sa zúčastnili aj chlapci z Gymnázia M. Kukučína v Revúcej. Ich družstvo tvorili...

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

GYMNÁZIUM MARTINA KUKUČÍNA, Clementisova 1166, 050 01 REVÚCA ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s...