Author: admin

Matematický KLOKAN 2018

Matematický KLOKAN 2018 sa uskutoční v pondelok 19.03.2018 cez 1. a 2. vyučovaciu hodinu v triedach 1.A  a Sekunda. Zoznamy súťažiacich budú vyvesené na dverách.   Do súťaže sa prihlásili...

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

    GYMNÁZIUM MARTINA KUKUČÍNA, Clementisova 1166, 050 01  REVÚCA ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade...