Finančná sloboda

 

V piatok  19.11.2021 sa na našom GMK konala beseda s lektorkami marketingovej spoločnosti k finančnej gramotnosti. Zúčastnili sa jej študenti štvrtého ročníka a oktávy.

                Táto odborná prednáška bola spojená s diskusiou a praktickými úlohami. Prostredníctvom hry sme rozoberali rôzne oblasti finančného plánovania, spoznávali zákonitosti fungovania rodinného rozpočtu, snažili sa manažovať svoje osobné financie a pokúsili sa o predstavu fungovania na finančných trhoch. Vďaka takémuto projektu sme si na „cvičných“ príkladoch vyskúšali ako môžeme skutočne spravovať vlastné úspory a zhodnocovať ich, či investovať napr. cez podielové fondy, akcie alebo dlhopisy.

                Cieľom tejto vzdelávacej akcie bolo zvýšiť finančnú gramotnosť študentov a ukázať možnosti ako si finančne plánovať svoju budúcnosť, za čo sme organizátorom podujatia vďační, pretože nám umožnili rozšíriť vedomosti a pútavou formou získať kvalitné a zaujímavé informácie o financiách. Zistili sme, ako si môžeme plniť svoje ciele a sny.

                                                                                                                                              Adrian Kilik