Hlas detí je dôležitý!

              November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Naši študenti kvarty a tercie Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej si tiež pripomenuli tieto významné dátumy. 18.11. pripravili pracovníčky CPPPaP PhDr. Janka Dojčárová a Mgr. Alexandra Hazlingerová besedu a zaujímavé aktivity z oblasti práv detí a 19.11. sa naši žiaci zapojili do „Bubnovačky“.  Následne na hodine OBN žiaci vyjadrovali svoje dojmy a pocity z akcie.