Online veľtrh Studuj.to

Chceme Vás a Vaše studenty zejména maturitních ročníků informovat o již potvrzených prezentujících vysokých školách, které vystoupí 15. listopadu na Online veletrhu Studuj.to.

Určitě se připojte a inspirujte se s námi, jsme velmi rádi, že se u nás představí následující školy a instituce:

ŠKOLY:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Univerzita Komenského v Bratislavě
 • Univerzita obrany
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie
 • Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta
 • Technická univerzita Liberec – Ekonomická fakulta
 • Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy – Orange Factory

FIRMY A INSTITUCE

 • Úřad práce – situace a uplatnění na trhu práce, možnosti studenta po maturitě / po neúspěšné maturitě, studijní příležitosti, status studenta a mnoho dalších informací
 • SCIO – Národní srovnávací zkoušky
 • Václav Strnadel – trenér soft skills – AZTEKA 
 • Jan Klapsia – profesionální kouč
 • ASSESS – osobnostní diagnostika
 • Ray service
 • Accenture

+ Čekáme na potvrzení několika firemních partnerů a jejich představení.  

Odkaz na FB událost, kde se postupně dozvíte více informací včetně časového harmonogramu: https://www.facebook.com/events/523448602428451

Studenti nemusí mít strach se zeptat v chatu na cokoliv, prezentující budou jen rádi, pokud uvidí zájem ze strany studentů! 🙂 A pokud se podaří, tak budeme pořádat i nějakou soutěž o zajímavé ceny.

V kombinaci s plánovanými restrikcemi a (ne)účastí na fyzických setkáních vám chceme co nejrychleji poslat YouTube odkaz na záznam ze Studuj.to veletrhu vysokých škol.

Budeme rádi, když jej předáte svým studentům a nasměrujete na www.studuj.to, kde najdou kompletní informace o českých a slovenských VŠ.