OZNAM

Vyhodnotenie školského roka 2020/2021 a odovzdanie vysvedčení sa uskutoční 30.6.2021 o 9:00 hod.