Cíťme sa lepšie v čistom meste – Eko-aktivita GMK

           S týmto heslom sa  žiaci kvarty zapojili do projektu spojeného s environmentálnou tematikou. Na hodinách biológie a anglického jazyka sa najprv oboznámili s problematikou zdravého životného prostredia, následne si pripravili otázky do ankety pre obyvateľov nášho mesta. Smelo vyšli do ulíc a pýtali sa náhodných okoloidúcich, čo si myslia o životnom prostredí v meste Revúca. Odpovede spracovali, vyhodnotili a zaznamenali do prezentácie. 

Ďalší deň sme sa rozhodli sami priložiť ruku k dielu a vyzbrojení rukavicami a vrecami na odpad sa vybrali vyčistiť oblasť okolo „bágroviska“ (Hlinisko).

Aj napriek tomu, že je v našom meste mnoho uvedomelých ľudí a aktivistov, ktorí sa pravidelne starajú o čistotu rôznych lokalít v meste, sa nám podarilo vyzbierať slušné množstvo odpadkov.

Budeme sa aj naďalej snažiť zlepšovať EKO situáciu, aby sa ľudia v našom meste cítili ešte lepšie a žiakom kvarty srdečne ďakujeme za ich ochotu, záujem a dobre vykonanú prácu aj v náročnejšom teréne. J

Daniela Ganajová, Mgr. Zuzana Ganajová, Mgr. Milada Rusnáková

 

PREZENTÁCIA PROJEKTU