Matematika vonku :)

Počas adaptačného obdobia sekunďania využili slnečné lúče a meraním tieňov krátkych predmetov a pomocou úmery zistili výšky borovice, brezy, či pouličného osvetlenia pred školou…