Mehr Spaβ mit Deutsch! alebo Nech nás nemčina baví!

,,Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus!“

Nemčina ako druhý cudzí jazyk sa na našej škole učí od prvého ročníka osem aj štvorročného štúdia. Učenie sa nového cudzieho jazyka nemusí byť vždy jednoduché, preto je našou snahou získať si pozornosť žiakov rôznymi inovatívnymi metódami a formami vyučovania.

Vďaka úspešne realizovanému projektu za podpory Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli do školy zakúpiť didaktické hry na výučbu nemeckého jazyka v hodnote 1000 eur.

Didaktické stolové hry  možno využívať pri vysvetľovaní, overovaní a upevňovaní učiva, a taktiež sú vhodné pre všetky jazykové úrovne.

Učenie hrou znamená zábavnú zmenu oproti klasickému vzdelávaniu, motivuje k učeniu, odbúrava stres z robenia chýb a vytvára pozitívny pocit z učenia sa.

Mgr. Ivana Ďurďáková