Letom svetom na hodinách anglického jazyka


Počas adaptačného týždňa sme si pre žiakov našej školy pripravili množstvo zaujímavých aktivít, aby sme im spríjemnili pobyt v škole. Jednou z týchto aktivít bola návšteva výstavy fotografií našej bývalej žiačky Zuzky Odlevákovej.
V rámci hodín anglického jazyka v triedach Kvarta a Sekunda sme takto mohli precestovať množstvo zaujímavých miest.
Naši študenti sa dozvedeli aj veľa nových informácií. Pracovali na rôznych úlohách spojených s fotografiami napr. vyhľadávali informácie, tvorili pre fotografie nové kreatívne názvy, diskutovali o vytypovaných fotografiách v anglickom jazyku.
Skúsili si, aké je to kresliť v spojení so všetkými zmyslami – kreslili zvuky, chute, vône, dotyky i pocity. Zlatým klincom našej aktivity bol FOTOMARATÓN, kde sa mali žiaci snažiť v obmedzenom časovom limite vytvoriť čo najlepšie fotografie k trom rôznym témam. Spoločne sme súťaž vyhodnotili, rozdali hlasy a aj keď to nebolo vôbec jednoduché, napokon sme predsa len vybrali tri víťazky v Kvarte – Leu-Sofiu Pentekovú, Anishe Limani a Maťku Málikovú a dvoch víťazov v Sekunde – Kristínku Spišákovú a Petra Černáka.
Výhercom srdečne blahoželáme, veríme, že ich pekné ceny potešili a všetkým želáme mnoho chuti a síl v ďalšom štúdiu! 
Mgr. Zuzana Ganajová