The oranges great journey… and what you have to do with it

The oranges great journey… and what you have to do with i

 

S našimi študentmi sa už dlhšiu dobu stretávame výlučne v online priestore, tentokrát sa nám však podarilo zažiť niečo nové, vďaka predstaveniu The oranges great journey… and what you have to do with it.

Využili sme ponuku umelca Levina Eicherta, ktorý študuje na DAMU (Divadelní fakulta Akademie múzických umění) v Prahe. Levin sa prostredníctvom tejto online performance snaží dostať kúsok umenia a zábavy medzi študentov a spríjemniť im tak vyučovanie v domácom prostredí.

Tento nevšedný zážitok si mohli na vlastnej koži odskúšať žiaci kvinty počas hodiny anglického jazyka. Vďaka interaktívnemu predstaveniu sa sami stali súčasťou umenia a pútavou formou sa dozvedeli niečo nové zo sveta divadla.

S Levinom sme sa výborne zabavili a užili si príjemné chvíle v prítomnosti spolužiakov, čo je v týchto náročných časoch veľmi povzbudivé pre nás všetkých. Verím, že naši žiaci si z predstavenia odniesli nové vedomosti, dobré zážitky a najmä chuť aktívne sa zapájať do všetkého, čo nás ešte čaká.

 

oranges