GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2021 kategória Z – 5.2.2021

Milí žiaci,
mnohí z vás ste si zvykli na súťaže, ktoré sa už niekoľko rokov uskutočňujú online formou. Takou je aj geografická olympiáda – kategória Z.
Táto súťaž je určená pre žiakov stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií, ale môžu sa do nej zapojiť aj žiaci 2. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.
Ak sa rozhodnete do súťaže zapojiť, vypĺňajte veľmi pozorne prihlasovací formulár. Pri vypracovaní testu môžete používať atlasy, učebnice aj internet.
Pri čítaní pokynov sa dozviete aj o novom projekte TU A TERAZ. Ak vás táto novinka zaujme, neváhajte sa prihlásiť, určite to rozšíri váš rozhľad a vaše znalosti. Nebráňte sa novým zručnostiam.

 

Pokyny k súťaži Geografickej olympiády (GO) v kategórii Z pre stredné školy 2021:

http://regionalnageografia.sk/upload/GO/GO-2021-pokyny-Z.pdf