Oznam

Vážení rodičia, milí študenti,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020, Vám oznamujeme, že Vianočné prázdniny  sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie začína 11.1.2021 (pondelok).

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.