Oznam školskej jedálne na zabezpečenie školských obedov od januára 2021.

Za predpokladu návratu študentov do školy od januára 2021 je potrebné zabezpečiť včasné uhradenie obedov na úhrady potravinových faktúr.

Preto prosíme rodičov o úhradu stravy na január 2021 najneskôr do 02.01.2021 :

OBEDY :

študenti sekundy, tercie, kvarty :  16 dní x 1,55 = 24,80

študenti kvinty, sexty, sekundy, oktávy, 1.A. 2.A. 3.A. 4.A. : 16 dní x 1,65 =26,40

 

Úhrada internetbankingom : 

 IBAN : SK86 8180 0000 0070 0039 2018  /potravinový účet ŠJ/,

 

alebo si osobne prísť pre šekovú poukážku do školskej jedálne.

 

Oznam sa netýka stravníkov s trvalým príkazom na platbu stravy.

Informácie individuálne o konkrétnom stave účtu stravníka: