Triedy bez žiakov…

 

Aj keď triedy zostali bez žiakov, naďalej učíme. Niektorí z kabinetov, iní z tried. Učí sa v odborných učebniach, ba dokonca aj v riaditeľni. Vďaka ústretovosti učiteľov i žiakov pretrváva príjemná a pohodová atmosféra počas vyučovania aj v tejto nezvyčajnej situácii.