OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,

 v súlade s nariadením  krízového štábu SR o dištančnej výučbe stredných škôl

                                                                    školská jedáleň plošne ODHLÁSILA

 všetkých študentov druhého stupňa GMK, ktorí zostali doma  z obedov a desiat do neurčita.

Všetky platby, preplatky z odhlásených obedov a nedoplatky nedoplatenej stravy osobne s vedúcou školskej jedálne na čísle 0911 054 255, alebo mail :  jedalen@gmk-ra.sk