Tvorivé pondelky

Máte radi pondelky? Žiaci Sekundy áno!

V školskom roku 2020/2021 sa najmladší žiaci 8 ročného gymnázia  tešia po víkende do školy a nemajú obavy zo skúšania, či písomiek.

Ráno sa pre nich začína inovatívnou a hravou výučbou cudzích jazykov v novej kreatívnej učebni.  

po nich nasledujú nové predmety ako Rétorika a Finančná gramotnosť, na ktorých netradične spájajú teóriu s praxou.

Výtvarná výchova sa v tento deň vyučuje CLIL metódou v anglickom jazyku.

 

Finančná gramotnosť

Potreba,hodnota, deľba práce, rozpočet, účet, platba, príjmy,výdavky v praxi. Aj taká je zážitková výučba finančnej gramotnosti. 

Výtvarná výchova

PAPER MARBLING – maľba na vodnú hladinu

Vzory sú výsledkom farby, ktorá pláva na povrchu vody. Na hladinu opatrne položíme papier, daný vzor vsiakne do neho a mramorový papier je na svete. 

 

Rétorika 

Rozvoj komunikačných zručností využitím metódy dabing.

Cudzí jazyk

 

Didaktické hry nám pomáhajú rozvíjať jazykové a sociálne zručnosti. Niektoré hry si kreatívne vyrábame sami, napríklad pexeso.

 

 

A ako sa nám páčia pondelky?