Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení študenti a rodičia!

Blíži sa začiatok školského roka, ktorý bude trochu netradičný, vzhľadom na udalosti.

Začíname 2.9.2020.

sekunda – kvinta + I.A:   8.30 hod.

sexta – oktáva + II.A – IV.A:  9.00 hod.

 

Pokyny pre žiakov:

Ďalšie informácie:

  • Do 15.9.2020, vychádzajúc z opatrení MŠVaV SR, musia žiaci nosiť rúško v triede aj na chodbe, preto vás chceme poprosiť, aby ste pre svoje deti zabezpečili aspoň 2 rúška na deň. Po tomto dátume sa budú nosiť len v priestoroch školy.
  • Chceme vás poprosiť, aby ste sa s deťmi porozprávali o dodržiavaní hygienických pravidiel – umývanie rúk, pri kýchaní zakrývať ústa a dezinfikovať ruky po ňom (vzťahuje sa na tzv. „nerúškového“ obdobie) a pod.
  • V škole sa budú pravidelne dezinfikovať toalety, kľučky a pod. – podľa pokynov hygienikov. 
  • Na vyhradených miestach budú stojany s dezinfekciou (telocvičňa, ŠJ a pod.)
  • Žiadame vás, aby ste pre svoje dieťa zabezpečili dezinfekčné vlhčené utierky, aby si v priebehu dňa mohli poutierať lavicu. (mydlo a utierky budú k dispozícii v triede)
  • Pre stravníkov v ŠJ bude vypracovaný harmonogram, v ktorom bude presne určený čas obedu. Každá trieda bude mať svoje stoly, ktoré sa budú pravidelne dezinfikovať.
  • Telesná výchova sa do 20.9.2020 bude vyučovať len vonku.