OZNAM PRE MATURANTOV

Na základe Rozhodnutia MŠ o termínoch a organizácii internej časti MS v čase mimoriadnej situácie zo dňa 23.04.2020, podľa bodu 4.3. riaditeľ strednej školy určí do 7.5.2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. V zmysle rozhodnutia riaditeľ školy určil ako skupinu príbuzných predmetov semináre, t.z MAT + SEM, BIO + SEB, CHE + SEC, INF + SEN, GEG + SEG, OBN + SPS, ANJ + KAJ.