Medzinárodný deň materinského jazyka

  1. februára sme aj my oslávili Medzinárodný deň materinského jazyka. Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka sme si pripomenuli na súťažno – zábavnom dopoludní plnom hier a nových poznatkov. Práve tento deň je  vhodnou príležitosťou pripomenúť si, že zásluhou svätého  Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, Martina Hatallu, M. M. Hodžu a ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk.