Návšteva p. Bazovského

GMK v Revúcej dalo základ pre profesionálny život aj takému úspešnému a mediálne známemu človeku, ako je Ján Bazovský… Dnes nás poctil svojou návštevou bývalý absolvent našej školy, pán Ján Bazovský, ktorý si s láskou a s humorom jemu blízkym, zaspomínal na roky prežité na našom gymnáziu a porozprával našim študentom o svojej profesionálnej ceste životom, ako aj o súčasnej práci dopravného analytika, v úlohe ktorej ho môžeme v poslednej dobe často vidieť na televíznej obrazovke, či v iných médiách.