DÔLEŽITÉ  TERMÍNY  PRE  PODÁVANIE  PRIHLÁŠOK  A PRIJÍMACOM  KONANÍ  NA  GMK

 

 

 

Úloha

Termín

 

 

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ.

do 10.4.2020

 

Odporúčame rodičom požiadať ZŠ o vydanie prihlášky

 

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 31.3.2020

 

 

do 20.4.2020

 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

11.5.2020

 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2020

 

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

1.6. – 12.6.2020

 

Riaditeľ SŠ zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2020

 

2. kolo prijímacích skúšok.

16.6.2020