Oznam školskej jedálne

Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia Martina Kukučína, Clementisova 11/66, Revúca

Cenové relácie podľa jednotlivých kategórií stravníkov  platné od Januára 2020

OBEDY :

 celý obed  :  3,33

 –  študenti od 11. do 14-násť rokov :     1,55 €  / 1,23 Potraviny + 0,32 Réžia / VÚC dopláca 1,68 €

 – študenti od 15. do 19-násť rokov :     1,65 €  / 1,33 Potraviny + 0,32 Réžia/ VÚC dopláca  1,68 €

  – zamestnanci GMK :   1,20 € / 1,83 =55% zamestnávateľ + 0,30 SF /

  • iní stravníci :  3,33 €   /1,33 potraviny + 2 € Réžia/

 DESIATE pre študentov :   0,73 €

                                                                                                                   Lakyová Ľudmila

                                                                                                                            vedúca ŠJ