Matematická výstava

AHA! Krásna matematika-interaktívna výstava v Prešove a naši mladší gymnazisti, ktorí bádali a skúmali a pritom sa veľa naučili