Európsky deň jazykov

Hovoríte po slovensky? Do you speak English? Sprechen sie Deutch? Parlez vous francais? Вы говорите по русски?…. Vraj koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom… V dnešnej dobe to platí na 100%…Tak sme dnes hovorili cudzími jazykmi a dobre sme sa pri tom zabávali a niečo nové aj naučili…. 26.september – Európsky deň jazykov ????