Grécki bohovia u nás, na gympli :-)

Divadelné stvárnenie štyroch bájí , v ktorých hlavnú úlohu  zohrali Prométheus, Sizyfos, Perseus a Hérakles. Aj to bola tohtoročná „Noc  v knižnici“. Následné získavanie ôsmich bleskov splnením úloh zadaných gréckymi bohmi, maľovanie na plátno, hry, súťaže, či skryvky v tme dostali prednosť pred sladkým spánkom prímanov, sekundánov a terciánov na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej. A aj keď je 6,30 ráno, ostáva nám už len záverečné vyhodnotenie a poprajme si „dobrú noc“ !

FOTOGALÉRIA