Na slovíčko, ľudské práva …

Je sloboda slova neobmedzená ? Je trest smrti v súlade s ľudskými právami ? Máme právo na vzdelanie, alebo na kvalitné vzdelanie ? Porušujú učitelia ľudské práva žiakov ? Aj to boli problémy, ku ktorým súťažiaci zaujímali  postoje, obhajovali názory, interpretovali nálady mladej generácie na 5. ročníku Okresného kola Olympiády ľudských práv.

Porota z ôsmich súťažiacich udelila Ivanovi Rakšányimu druhé miesto a Terézii Motyčkovej miesto štvrté.

Srdečne blahoželáme.

????????????????????????????????????