Návšteva prezidenta S R

… na ten pondelok žiaci ani vyučujúci Gymnázia M. Kukučína  tak skoro nezabudnú.

Už od rána bolo vidno na tvárach tých najmenších vzrušené očakávanie – nečudo, veď takáto návšteva k nám nezavíta až tak často. Keď konečne o 9.30 hod. pán prezident dorazil, čakal ho špalier vzrušených a zvedavých študentov.

Pozdravil ich tlesknutím do dlaní, potom sa odobral na krátku debatu s vedením školy do zborovne a napokon porozprával o svojom živote a politickom pôsobení ako prezidenta aj študentom v aule školy.

Povzbudil nás k snahe o čo najlepšie študijné výsledky a celkom na záver zapózoval na spoločnej fotografii s profesorským zborom GMK.

Pán prezident, ďakujeme za návštevu, budeme sa snažiť napĺňať slová, ktoré ste nám na záver besedy adresovali: „Vzdelávajte sa, získavajte skúsenosti aj v zahraničí, ale vráťte sa a uplatnite ich tu doma, vo svojej vlasti!“

Študenti a profesori GMK