Oznam školskej jedálne

20.3.2019 Revúca

Vážení stravníci školskej jedálne GMK Revúca, na základe zúčtovania režijných nákladov školskej jedálne za rok 2018 sme stanovili nové ceny podávaných obedov a to od 1.4.2019 :

  • cena za celý obed   3,05 € pre iných stravníkov
  • cena obeda pre študentov od 11 – 14 ročných 1,55 €
  • cena obeda pre študentov od 15 – 18 ročných 1,65 €

Cena za celý  obed sa zvýšila o 0,28 € , u študentov  o 0,11 € v porovnaní s cenou pôvodnou.

Zriaďovateľ VÚC Banská Bystrica prispieva študentom na obed v cene 1,40 €.

Ďakujeme za pochopenie a dôveru, ktorú si vážime.

Lakyová Ľudmila                                                                                  

vedúca ŠJ GMK