Vážení rodičia, priatelia školy

Dovoľujeme si Vás osloviť vo veci možnosti darovať škole 2% z Vašej už zaplatenej dane v roku 2018.

Naša škola patrí medzi najstaršie v regióne a je pokračovateľom Prvého slovenského gymnázia. V septembri 2017 sme usporiadali dôstojné oslavy 155. výročia vzniku Prvého slovenského gymnázia, ktoré mali priaznivé ohlasy medzi verejnosťou. V minulom roku sme zrekonštruovali palubovku v telocvični a rekonštrukcia vzduchotechniky bazéna je naplánovaná na tento rok. Interiér školy si však tiež zaslúži drobnú obnovu.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z dane pre našu školu. Získané finančné prostriedky, ktorými nás podporíte v tomto roku, chceme použiť na materiálne zabezpečenie vnútorných priestorov, obnovu areálu školy a v neposlednom rade na materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu žiakov. Veríme, že Vás naša prosba osloví a venujete našej škole Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej 2% zo svojej už zaplatenej dane.

          Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane môžete priniesť do školy spolu s potvrdením o zaplatení dane a škola ho ďalej odošle na daňový úrad. Vyhlásenie môžete osobne odniesť aj priamo na daňový úrad.

          Termín pre doručenie na daňový úrad je pre daňovníkov podávajúcich daňové priznanie do 31. marca 2019 a pre daňovníkov, za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ (zamestnaní rodičia), Vám mzdová účtovníčka vystaví potvrdenie, ktoré je potrebné priložiť k vyhláseniu do 30. apríla 2019.

Naše údaje potrebné pre vyplnenie vyhlásenia pre poukázanie 2% z dane:

Meno:                      SRRZ – Rodičovské združenie pri Gymnáziu Martina Kukučína

Sídlo:                      Revúca, 050 01, Clementisova 1166

Právna forma:          občianske združenie

IČO/SID:                 17319617/1256

Ďakujeme

Mgr. Igor Baran

riaditeľ školy

Vyhlásenie 2018 RZ – pri GMK