DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACOM KONANÍ NA GMK

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ. do 10.4.2019
Odporúčame rodičom požiadať ZŠ o vydanie prihlášky do 31.3.2019
Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2019
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 13.5.2019
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 16.5.2019
ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 2.6.2019
Riaditeľ SŠ zverejní konanie druhého kola do 6.6.2019
2. kolo prijímacích skúšok. 18.6.2019