Geografická olympiáda kategória Z a kategória Q online

Geografická olympiáda kategória Z a kategória Q online

 

Aj v tomto školskom roku sa bude konať geografická olympiáda online v týchto kategóriách a termínoch:

  1. 1. 2019 vo štvrtok od 14. 30 do 16. 00 – kategória Z – môžu sa zapojiť žiaci

        1.A, 2. A, 3. A, 4. A, Q, Sx

bližšie informácie nájdete na :

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/go/org.%20por/g47pokabz19.pdf

  1. 1. 2019 v piatok od 14. 30 do 16. 00 – kategória GQIQ – môžu sa zapojiť žiaci

P, S, T, K

                 bližšie informácie nájdete na : https://www.gqiq.sk/informacie-a-terminy

   

                  Informovať sa môžete aj u Mgr. Janky Kvetkovej, vyučujúcej geografie