Debata o ľudských právach

19. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Ľudskoprávnej diskusie sa
zúčastnili žiaci sexty a III. A  triedy. Účastníci v diskusii vyjadrovali a obhajovali vlastné názory a postoje
k aktuálnym problémom uplatňovania ľudských práv na Slovensku.