TÚRY DO LITERATÚRY

Tak by sme mohli nazvať dnešné veľmi príjemné stretnutie s členmi Klubu literatúry faktu, ktorí nás poctili svojou návštevou a obohatili našich študentov o svoje spomienky, myšlienky, skúsenosti a múdre slová do života. Všetci sú činní v spoločenskom a kultúrnom živote a nám bolo cťou privítať ich na pôde našej školy.

               Medzi nami sa ocitli také osobnosti ako : Mgr. Dušan Mikolaj, prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., PhDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD., Mgr. Ladislav Švihran,  PhDr. Ivan Szabó, PhDr. Pavol Vitko, Ing. arch. Július Bruna, Ing.  Štefan Nižňanský, Mgr. Fedor Mikovič, Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc, Mgr. Viliam Jablonický, PhDr. Ľubomír Pajtinka, JUDr. Blanka Láničková, Marcela Přelovská, PhDr. Mária Macková PhD., Ireney Baláž, Vladimír Bárta, PhDr. Ján Bábik  a Dipl. Ing. Imrich Szabó.