Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. a CERN

O tom, čo sa deje v CERNe, európskom laboratóriu pre časticovú fyziku, sme sa z prvej ruky dozvedeli
od Doc. RNDr. Dušana Bruncka, CSc. Jeho veľmi odborné informácie nielen o stredisku jadrového
výskumu, ale aj o najnovších poznatkoch fyziky sprostredkoval žiakom druhého, tretieho ročníka
a sexty 4.10.2018 počas prednášky v Gymnáziu Martina Kukučína. Ďakujeme.