Kvízmajster

V piatok 21.9. sa žiaci prímy, tercie a sexty zúčastnili zábavno vedomostnej súťaže o regióne Gemer – Malohont s názvom Kvízmajster v Rimavskej Sobote. Súťažné družstvo v zložení K. Wožniaková, R. Hlinková a D. Hutka s prehľadom zvíťazili a postúpili do novembrového semifinálového kola. Po súťaži sme navštívili faru v Drienčanoch, kde ako evanjelický farár pôsobil Pavol Dobšinský. Strávili sme veľmi príjemný deň.

Katarína Hviščová, GMK