Informácie o prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2020/2021

AKTUALIZOVANÉ  7.5.2020 

Oznam pre uchádzačov o štúdium  na osemročnom gymnáziu

Záujemcom o osemročné štúdium oznamujeme, že prihlášky do Prímy je potrebné doručiť do 15.5.2020 . Akceptujeme prihlášky zaslané mailom a elektronickú prihlášku . Následná komunikácia s rodičmi bude prebiehať elektronicky (cez internet).

V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle  0911 161 131

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA TU :

.

.

V snahe predísť nakazeniu vírusom, zvoľte si bezpečnejšiu cestu, zvoľte si štúdium v mieste bydliska, v našej škole. 

Z dôvodu dôkladnej prípravy prijímacích skúšok nám, prosím, napíšte neoficiálnu informáciu o záujme študovať na našej škole ešte pred podaním prihlášky.
Napíšte nám preto mail (gmk@gmk-ra.edu.sk),v ktorom vyjadríte predbežný záujem o štúdium u nás. Informáciu môžete vhodiť aj do schránky pri vchode školy.

Mgr. Igor Baran

riaditeľ Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA TU :