Z prímanov podnikatelia

Najmladší študenti Gymnázia Martina Kukučína sa počas niekoľkých týždňov zoznamovali s praktickým svetom ekonomiky a obchodu. Klaudia Kováčová vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko sa hneď po prvom stretnutí s prímanmi stala ich súčasťou. Prostredníctvom živých diskusií a činností v triede odhalila žiakom základné princípy ekonomiky voľného trhu. Takto si mladí podnikatelia rozšírili svoj obzor v oblasti nasledovných piatich tém : Peniaze, Organizácia, Manažment, Výroba a Marketing. Spolupráca s našimi prímanmi bola nad všetky očakávania, žiaci chrlili nápady, vyjadrovali svoje názory a postoje k jednotlivým témam. Na záverečných prezentáciách produktov novovytvorených firiem prímy, ako aj na odovzdávaní certifikátov sa zúčastnil Klaudiin učiteľ aplikovanej ekonómie v EGT, pán inžinier Ladislav Čajko, za podpory ktorého bol program JA Základy podnikania realizovaný. A ako to už na rautoch býva, v závere zaperlilo nealkoholické šampanské a triedou sa vznášala príjemná atmosféra a dobrý pocit z nových skúseností.

Z. Baranová, tr. uč. v príme