DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACOM KONANÍ NA GMK

Úloha Termín
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ. do 10.4.2017
Odporúčame rodičom požiadať ZŠ o vydanie prihlášky do 31.3.2017
Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2017
   
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5.2017
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11.5.2017
ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 2.6.2017
Riaditeľ SŠ zverejní konanie druhého kola do 6.6.2017
   
2. kolo prijímacích skúšok. 20.6.2017