DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACOM KONANÍ NA GMK

Termíny

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019:

do 1.ročníka a prímy: 1. kolo – 1. termín …….. 14.05.2018
2. termín …….. 17.05.2018
2. kolo …………………….. 19.06.2018

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy
pre školský rok 2018/2019 TU

PODROBNEJŠA AKTUALIZÁCIA  TERMÍNOV  V NOVOM ŠK. ROKU PREBEHNE V MARCI

Orientačne termíny  ponechávame z minulého šk.r.:

Úloha Termín
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ. do 10.4.2017
Odporúčame rodičom požiadať ZŠ o vydanie prihlášky do 31.3.2017
Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2017
   
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5.2017
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11.5.2017
ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 2.6.2017
Riaditeľ SŠ zverejní konanie druhého kola do 6.6.2017
   
2. kolo prijímacích skúšok. 20.6.2017