DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACOM KONANÍ NA GMK

Oznam o prijímaní študentov na štúdium v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej