DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACOM KONANÍ NA GMK

Termíny

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019:

do 1.ročníka a prímy: 1. kolo – 1. termín …….. 13.05.2019
2. termín …….. 16.05.2019
2. kolo …………………….. 18.06.2019

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy
pre školský rok 2018/2019 TU

PODROBNEJŠA AKTUALIZÁCIA  TERMÍNOV  V NOVOM ŠK. ROKU PREBEHNE V MARCI.