DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACOM KONANÍ NA GMK

Termíny

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019:

do 1.ročníka a prímy:      1. kolo –   1. termín ………  11.05.2020

              1. termín ……..  14.05.2020

2.  kolo ………………………..  16.06.2020

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy
pre školský rok 2018/2019 TU

PODROBNEJŠA AKTUALIZÁCIA  TERMÍNOV  V NOVOM ŠK. ROKU PREBEHNE V MARCI.

DÔLEŽITÉ  TERMÍNY  PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK  A PRIJÍMACOM KONANÍ  NA  GMK pre šk.rok  2019/2020

ORIENTAČNÝ POSTUP a termíny podanie prihlášok: Termín
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ. do 10.4.2020
Odporúčame rodičom požiadať ZŠ o vydanie prihlášky do 31.3.2020
Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2020
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11.5.2020
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14.5.2020
ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 2.6.2020
Riaditeľ SŠ zverejní konanie druhého kola do 6.6.2020
2. kolo prijímacích skúšok. 16.6.2020