DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACOM KONANÍ NA GMK

Termíny

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020:

do 1.ročníka a prímy:      1. kolo –   1. termín ………  11.05.2020

              1. termín ……..  14.05.2020

2.  kolo ………………………..  16.06.2020

DÔLEŽITÉ  TERMÍNY  PRE  PODÁVANIE  PRIHLÁŠOK  A PRIJÍMACOM  KONANÍ  NA  GMK

Úloha Termín
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ. do 10.4.2020
Odporúčame rodičom požiadať ZŠ o vydanie prihlášky

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 31.3.2020

do 20.4.2020

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11.5.2020
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14.5.2020
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. – 12.6.2020
Riaditeľ SŠ zverejní konanie druhého kola do 6.6.2020
2. kolo prijímacích skúšok. 16.6.2020