Srdečne blahoželáme

Srdečne blahoželáme

Adamovi Kochjarovi k 1. miestu v súťaži Hviezdoslavov Kubín (2. kategória prednes prózy)